Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій

  • Лариса Миколаївна Бахмутова Державна установа Національний антарктичний науковий центр МОН України, м. Київ https://orcid.org/0000-0002-5119-236X
Ключові слова: ефективність міжособистісної взаємодії, тренінгова програма, українські антарктичні експедиції, зимівники, екстремальні умови діяльності, ефективність експедиційної діяльності, Антарктика

Анотація

Вступ. У статті теоретично обґрунтовано стратегії подолання психологічних порушень в екстремальних умовах професійної діяльності.

Мета. Визначити завдання, зміст та структуру тренінгової програми «Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій».

Результати дослідження. Зроблено загальний огляд «Системи заходів з відбору, підготовки та супроводу українських антарктичних експедицій (УАЕ)», в рамках якої запропоновано та охарактеризовано тренінгову програму «Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій». Розкрито мету тренінгової програми, завдання, основні складові, загальні положення, обсяг та структуру.

Висновки. Тренінгова програма є вагомою частиною психологічної підготовки до міжособистісної взаємодії в екстремальних умовах Антарктики та має практичне застосування в учбово-тренувальному процесі українських зимівників.

Опубліковано
2020-04-01