Аналіз ефективності тренінгової програми «Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців»

  • Ганна Володимирівна Гнускіна Університет митної справи та фінансів України, м. Дніпро https://orcid.org/0000-0001-7077-0340
Ключові слова: підприємці; професійне вигорання; тренінгова програма; критерії ефективності тренінгової програми; методики для вивчення ефективності тренінгової програми

Анотація

Вступ. Інтенсифікація діяльності підприємців в складних соціально-економічних умовах сьогодення призводить до виникнення професійного вигорання. Це обумовлює необхідність розробки спеціальних тренінгових програм та перевірки їх ефективності в процесі формувального експерименту.

Мета дослідження: проаналізувати ефективність тренінгової програми для психологічної підготовки підприємців до профілактики та подолання професійного вигорання.

Методи дослідження. «Синдром «вигорання» в професіях системи «людина-людина» (Х. Маслач, С. Джексона), «Чи можете Ви стати підприємцем?» та «Тест для визначення підприємницьких здібностей», авторська анкета.

Результати дослідження. Результати проведення формувального експерименту засвідчили ефективність використання тренінгової програми для психологічної підготовки підприємців  щодо профілактики та подолання професійного вигорання.

Висновки. Тренінгова програма, ефективність якої доведена в результаті формувального експерименту, може бути використана в практиці психологічної підготовки підприємців.

Посилання

1. Бойко, В. В. (2004). Энергия эмоций. (2-е изд., доп. и перераб.). Санкт-Петербург: Питер.
2. Ващенко, І. В., & Андроник, С. Л. (2007). Про деякі показники емоційного вигорання працівників ОВС. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 23, 44–52.
3. Водопьянова, Н. Е., & Старченко, Е. С. (2009). Синдром выгорания: диагностика и профилактика. (2-е изд.). Санкт-Петербург: Питер.
4. Гнускіна, Г. В. (2016). Зміст та особливості проведення тренінгу «Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців». Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. С. Д. Максименко, & Л. М. Карамушка (Ред.), 1(44), 10–15.
5. Гнускіна, Г. В. (2015). Професійне вигорання підприємців: зв’язок із соціально-психологічними установками. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка. С. Д. Максименко, & Л. М. Карамушка (Ред.), 3, 30–37.
6. Грубі, Т. В. (2011). Методи профілактики та синдром «професійного вигорання» в професійній діяльності працівників державної податкової служби України. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. С. Д. Максименко, & Л. А. Онуфрієва (Ред.), 12, 293–302.
7. Емельянов, Ю. Н. (1985). Активное социально-психологическое обучение. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та.
8. Карамушка, Л. М., & Худякова, Н. Ю. (2011). Мотивація підприємницької діяльності. (Монографія). Київ-Львів: Сполом.
9. Китаев-Смык, Л. А. (2007). Выгорание персонала. Выгорание личности. Выгорание души. Вопросы психологии экстремальных ситуаций, 4, 2–21.
10. Кларин, М. В. (2000). Корпоративный тренинг от А до Я. (Науч.-практ. пособие). Москва: Дело.
11. Ковровський, Ю. Г. (2015). Особистісні чинники професійного вигорання персоналу Оперативно-рятувальної служби ДСНС України. Організаційна психологія. Економічна психологія. С. Д. Максименко & Л.М. Карамушка (Ред.), 3. 58–66.
12. Креденцер, О. В., & Абдуллаєва, І. Б. (2016). Тренінг «Розвиток самоефективності підприємців сфери торгівлі»: структура, особливості проведення та оцінка ефективності. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. С. Д. Максименко, & Л. М. Карамушка (Ред.), 1(44), 36–41.
13. Основатели эффективных компаний: Психологический анализ и практические рекомендации для предпринимателей (2006). М. Фрезе (Ред.); пер. с нем. Харьков: Гуманитарный Центр.
14. Пачковський, Ю. Ф. (2006). Психологія підприємництва. (Навч. посіб.). Київ: Каравела.
15. Практикум по психологии менеджемента и профессиональной деятельности (2001). Г. С. Никифоров, М. А. Дмитриева, & В. М. Снетков (Ред.). Санкт-Петербург: Речь.
16. Сидоренко, Е. В. (2007). Методы математической обработки в психологии. Санкт-Петербург: Речь.
17. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти (2004). (Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін.-тів післядиплом. освіти). С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка, & Т. В. Зайчикова (Ред.). Київ: Міленіум.
18. Технології роботи організаційних психологів (2005). (Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін.-тів післядиплом. освіти). Л. М. Карамушка (Ред.). Київ: ІНКОС.
19. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30, 159–166.
20. Maslach, C., & Schaufeli, W. B. (2001). Job burnout. Review Psychology, 52(11), 51–54.
21. Schaufeli , W. D., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315.
Опубліковано
2020-04-01