Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.
У В А Г А!!!! Науковий журнал проіндексовано в міжнародних наукометричних базах
Головна Міжнародна редакційна колегія Вимоги до статей Процедура рецензування Заява про конфіденційність Звернення щодо відкритого доступу Новини Контакти


Анотації та статті 

Організаційна психологія. Економічна психологія:


науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОПП/ за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. - 2017. - № 1 (8). - 98 с.


 

УДК: 613.62:364.636

Дзюба Т.М.
Дзюба Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна.

Мова статті: українська

Професійне здоров’я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу
У статті обґрунтовано ознаки руйнівного впливу мобінгу на професійне здоров’я педагогічних працівників, які ускладнюють процес успішної соціалізації працівника. Проаналізовано тісні кореляційні зв’язки за методом рангової кореляції Пірсона між фактором «мобінг» та окремими факторами ризиків професійного здоров’я (використано авторську методику «Ризики професійного здоров’я»). Виявлені кореляти доводять: мобінг, розтягнутий у часі, є особливим видом професійних деструкцій, що стає причиною порушення механізмів саморегуляції, деформації внутрішньої картини здоров’я фахівця, пролонгованою причиною великої кількості соматичних і психосоматичних захворювань педагогів
Ключові слова: соціалізація особистості, професійна соціалізація, складові деструктивного професіогенезу, мобінг, професійне здоров’я

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 7-13 (pdf) 

 

УДК: 159.9:005

Журавльов  В.В.
Журавльов Вадим Валентинович, кандидат психологічних наук, доцент, докторант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

Мова статті: українська

Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону
У статті проаналізовано сутність психологічних чинників професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону. Охарактеризовані психологічні аспекти управлінських рішень керівників у процесі професійно-управлінської діяльності. Визначено міру сприятливості організаційно-психологічної підготовки для забезпечення ефективності професійно-управлінської діяльності та прийняття управлінських рішень керівним складом ООДК в екстремальних ситуаціях. Представлено результати рейтингової оцінки та рівень професійно значущих якостей ефективного керівника.
Ключові слова: психологічні чинники, управлінські рішення, психологічна готовність, екстремальна ситуація, керівники органів охорони державного кордону

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 14-22 (pdf) 

 

УДК: 159.923:377.4:371.113

Карамушка Л.М., Вознюк А.В.
Карамушка Людмила Миколаївна, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.
Вознюк Алла Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Суми, Україна.

Мова статті: українська

Зміст та структура навчального спецкурсу «Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах»
У статті обґрунтовано мету та завдання навчального спецкурсу. Визначено структуру та обсяг навчального спецкурсу, який включає два розділи. Показано, що спецкурс розроблено для очної та очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти. Представлено загальний дизайн лекцій, практичних занять та програми особистісно-професійного зростання керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах
Ключові слова: освітній округ, управління педагогічними працівниками в освітніх округах, психологічна підготовка керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах, навчальний спецкурс

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 23-37 (pdf) 

 

УДК: 159.938

Котлова Л.О. Гарбовська І.Л.
Котлова Людмила Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної психології та психології розвитку Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.
Гарбовська Інна Леонідівна, магістрантка соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, Україна.

Мова статті: українська

Ґендерні відмінності в уявленнях про «ідеального» керівника організації
У статті проаналізовано результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження ґендерних відмінностей в уявленнях про «ідеального» керівника організації. Для дослідження уявлень чоловіків та жінок про «ідеального» керівника організації було використано асоціативний експеримент. Результати вказують на те, що існують відмінності не лише за статтю, а й за віком. Було встановлено, що жінки різного віку асоціюють «ідеального» керівника, перш за все, з особистісними та моральними характеристиками, а чоловіки різного віку асоціюють «ідеального» керівника з професійними та, деякою мірою, з особистісними характеристиками
Ключові слова: ґендер, керівник, організація, психосемантичне дослідження, факторний аналіз

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 38-45 (pdf) 

 

УДК: 159.923

Льовочкіна А.М. Стоколос Г.М.
Льовочкіна Антоніна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.
Стоколос Григорій Миколайович, студент магістратури другого року навчання кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, волонтер благодійного фонду “Свої”, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності
У статті розглядаються соціально-психологічні проблеми організації та розвитку волонтерської діяльності як добровільної та безоплатної діяльності на благо інших, якої у наш час в Україні потребують воїни та їхні сім’ї, а також мирні жителі – біженці, переселенці, громадяни, що мешкають у «сірій зоні». Висвітлюються шляхи покращення взаємодії центрів волонтерства та волонтерів, які співпрацюють із такими центрами. Зазначається, що існує необхідність у соціально-психологічній підготовці як волонтерів, що періодично відвідують базові волонтерські центри, так і постійних співробітників таких центрів. Визначаються потреби волонтерів, які вони пропонують, щоб оптимізувати як власну діяльність, так і діяльність центрів волонтерства загалом.
Ключові слова: організація діяльності волонтерів, взаємодія з волонтерами, організація допомоги біженцям та вимушеним переселенцям, соціальний інтерес, центри волонтерства, волонтерський рух

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 45-52 (pdf) 

 

УДК: 159.923

Станішевська Ж.
Станішевська Жанна, докторант Опольського університету, Ополє, Польща.

Мова статті: українська

Комунікативна компетентність у фахівців, що працюють у соціальному секторі
Для розв’язання соціальних проблем, необхідних для стабілізації суспільства, важливим є розвиток соціальних організацій, програм і соціальної допомоги. Особливу значущість тут набуває роль соціального працівника. Один із головних чинників соціальної роботи – установлення контакту з клієнтом. Соціальна робота може бути ефективною тільки у тому випадку, якщо соціальний працівник має певні навички спілкування, тобто вміє створити комунікативний зв’язок між собою та клієнтом. Від того, наскільки ефективно фахівець будує комунікативну стратегію, наскільки висока його комунікативна компетентність, залежить кінцевий результат соціальних послуг, що надаються всім, хто їх потребує
Ключові слова: комунікація, комунікативна компетентність, вербальна комунікація, спілкування, комунікант, соціальна інгібіція, соціальна робота

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 53-58 (pdf) 

 

УДК: 159.923

Станішевський М.
Станішевський Мирослав, докторант Опольського університету, Ополє, Польща.

Мова статті: українська

Розвиток професійної компетентності у фахівців, які працюють у соціальному секторі
У статті розглянуто питання розвитку професійної компетентності у фахівців, що працюють у соціальному секторі. Проведено аналіз низки кваліфікаційних проектів. спрямованих на розвиток професійної компетентності у різних фахівців і фахівців-волонтерів, які працюють у соціальному секторі не за прямим фахом. В якості матеріалу для цього дослідження використано результати роботи проектів «Підготовка персоналу для національної мережі консультативних кабінетів підтримки ВІЛ-інфікованих людей», «Навчально-профілактична програма зі зниження небезпеки зараження ВІЛ в середовищі християнських громад і жителів Одеської області», «Надання психологічної допомоги населенню, підвищення кваліфікації, супервізія і «польова» практика фахівців у психокорекційних групах, для поліпшення роботи сектору соціальних послуг в Україні» та низки інших кваліфікаційних проектів
Ключові слова: професійна компетентність, професійна мотивація, оцінка зміни компетентності, професіоналізація діяльності, кваліфікаційний проект, соціальний сектор

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 59-65 (pdf) 

 

УДК: 159.922:316.647.5

Терещенко К.В.
Терещенко Кіра Володимирівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості
У статті висвітлено зміст та структуру тренінгу «Розвиток толерантності персоналу закладів освіти». Тренінг складається зі вступу, основної частини та підведення підсумків. Основна частина включає чотири тренінгові сесії: «Зміст та структура толерантності особистості», «Поняття про толерантність персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості», «Чинники розвитку толерантності освітнього персоналу на рівні організації», «Чинники розвитку толерантності освітнього персоналу на рівні особистості в організації». Тренінг розглядається як один із напрямків психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій в умовах соціальної напруженості.
Ключові слова: тренінг, толерантність, розвиток, чинники розвитку толерантності, персонал закладів освіти, соціальна напруженість

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 65-75 (pdf) 

 

УДК: 159.9.072.59

Урусова О.Г.
Урусова Олена Геннадіївна, керівник проектів Українського центру медіації при Києво-Могилянській Бізнес Школі [KMBS], м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності
Статтю присвячено результатам впровадження програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності. Визначено критерії ефективності програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів. Наведено результати вивчення ефективності впровадження програми, які стосуються структурних компонентів психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності (мотиваційний, операційний, емоційний, особистісний)
Ключові слова: програма формування, психологічна готовність, майбутні медіатори, результати вивчення, ефективність програми

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 76-84 (pdf) 

 

УДК: 159.9:005

Чуйко О.В.
Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

Мова статті: українська

Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі
Стаття розкриває управлінські підходи до формування і розвитку інноваційного середовища на кафедрі, спрямованого на забезпечення і особистісно-професійний ріст суб’єктів освітньої діяльності: студентів та викладачів. Формулюються основні принципи діяльності управління кафедрою в парадигмі моделі організаційного розвитку. У цьому контексті розкриваються місії і принципи функціонування кафедри; виокремлюються головні функції, спрямовані на концепцію розвитку кафедри; формулюються стратегічні завдання і план оперативних дій; принципи побудови кафедральної команди; розкриваються особливості стимулювання розвитку персоналу з урахуванням професійного саморозвитку; визначаються можливості упровадження рефлексивно-аналітичних форм контролю і оцінювання етапів просування розвитку кафедри.
Ключові слова: кафедра; моделі управління кафедрою; місія кафедри; освітнє середовище; кафедральна команда; професійні практики

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 84-90 (pdf) 

 

УДК: 316.61

Щотка О.П.
Щотка Оксана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент, зав. кафедри психології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна.

Мова статті: українська

Розвиток кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магіcтранток
Стаття присвячена проблемам самовизначення жінок в ґендерно не типових сферах професійної самореалізації, якою є менеджмент. Предметом аналізу стала сформованість (усвідомленість) кар’єрної орієнтації «менеджмент» у магістранток різного профілю навчання. Кар’єрні орієнтації втілюють особистісні смисли людини у професійній діяльності, і, будучи сформованими, вони стають чинником оформлення кар’єрних цілей, визначають напрям саморозвитку та самоздійснення особистості впродовж професійного шляху. Емпірично встановлені домінуючі кар’єрні орієнтації магістранток, рівень сформованості орієнтації «менеджмент», намічені шляхи підтримки самовизначення жінок, орієнтованих на управлінську кар’єру
Ключові слова: жіноча кар’єра, кар’єрні орієнтації, футуристичний наратив, проспективна ідентичність, самовизначення, планування кар’єри

Org_psy_Eco_psy 2017, 1 (8): 91-97 (pdf) 

 

© 2014-2019 Науковий журнал ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ